Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

KONFERENCJE

XIV KonferencjA ELEKTROWNIE CIEPLNE

 Eksploatacja - Modernizacje – Remonty

-

RELACJA

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych.

 

Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji było:

 

Kolejne wyzwanie przed energetyką. Jak polskie elektrownie są przygotowane na wdrożenie konkluzji BAT?

 

Podczas prelekcji, dyskusji wymieniliśmy się doświadczeniami, sposobami realizacji wyzwań jakie czekają przed naszą energetyką aby optymalnie przygotować bloki energetyczne do pracy w nowych rygorystycznych wymaganiach środowiskowych.

 

Ponadto, podobnie jak na poprzednich spotkaniach, dyskutowaliśmy także o innych  problemach technicznych związanych  z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki. Na Konferencji rozmawialiśmy także o innych ważnych zagadnieniach dotyczących naszej energetyki, takich jak:

 

    • nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;

    • modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;

    • doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;

    • efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych;

    • automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;

    • nowe jakości w obszarze oświetlenia,

    • diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;

 

Ważnym atutem tej konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne  pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty  dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane były przez pracowników elektrowni.

Konferencji towarzyszyła także wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym.

 

Konferencja odbyła się w Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa. Ośrodek ten, bogato wyposażony w urządzenia rekreacyjne, położony jest w lasach w pobliżu Elektrowni Bełchatów - nad zalewem. Tradycyjnie, podczas Konferencji organizowane były spotkania koleżeńskie, które uatrakcyjniły pobyt i służyły integracji społeczności energetyków.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami referatów umieszczonych pod tym linkiem Referaty

 

XIII KonferencjA

ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja - Modernizacje – Remonty

-

Podsumowanie

Hasłem przewodnim XIII Konferencji było podsumowanie kompleksowej modernizacji bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. W ramach sesji plenarnych osiągnięcia w tym zakresie były prezentowane przez wiodące firmy energetyczne uczestniczące w ostatnich latach w tych pracach. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP Nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych. Ważnym atutem naszej Konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłoszone referaty dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych oraz remontowych i przygotowywane zostały również przez pracowników Elektrowni Bełchatów. Od kilku kolejnych lat wiodącą tematyką konferencji są problemy techniczne związane z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki, w tym z potrzebą dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz budową nowych elektrowni systemowych.

 

Preferowane zagadnienia poruszane na Konferencji, to:

 • nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
 • modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
 • doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
 • efektywność energetyczna w elektrowniach;
 • automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
 • diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
 • przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
 • wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;
 • energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)

 

Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Zorganizowany został również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja).

 

Streszczenia referatów w załączniku: "Streszczenia referatów 2017"

 

XII KonferencjA

Kilka zdań PO...

W dniach 27 - 29 maja 2015r. odbyła się XII Konferencja ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty

 

Konferencja poświęcona była problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych. Ważnym atutem naszej Konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłoszone referaty dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane były również przez pracowników elektrowni. Od wielu lat wiodącą tematyką konferencji są problemy techniczne związane z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki, w tym z potrzebą dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz budową nowych elektrowni systemowych.

 

Preferowane zagadnienia poruszane na Konferencji, to:

 • nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
 • modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
 • doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
 • efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych;
 • automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
 • diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
 • przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
 • wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;
 • energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)

 

Konferencji towarzyszyła także wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany był również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja). Konferencja odbyła się w Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa. Ośrodek ten, bogato wyposażony w urządzenia rekreacyjne, położony jest w lasach w pobliżu Elektrowni Bełchatów - nad zalewem. Tradycyjnie, podczas Konferencji organizowane były spotkania koleżeńskie, które uatrakcyjniają pobyt i służyły integracji społeczności energetyków.

 

Streszczenia referatów w załączniku: "Streszczenia referatów"

 

 

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022. Ostatnia aktualizacja 01.05.2022r.  v.1.43