Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

KONFERENCJE

XIII KonferencjA

ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja - Modernizacje – Remonty

-

Podsumowanie

Hasłem przewodnim XIII Konferencji było podsumowanie kompleksowej modernizacji bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. W ramach sesji plenarnych osiągnięcia w tym zakresie były prezentowane przez wiodące firmy energetyczne uczestniczące w ostatnich latach w tych pracach. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP Nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych. Ważnym atutem naszej Konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłoszone referaty dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych oraz remontowych i przygotowywane zostały również przez pracowników Elektrowni Bełchatów. Od kilku kolejnych lat wiodącą tematyką konferencji są problemy techniczne związane z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki, w tym z potrzebą dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz budową nowych elektrowni systemowych.

 

Preferowane zagadnienia poruszane na Konferencji, to:

 • nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
 • modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
 • doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
 • efektywność energetyczna w elektrowniach;
 • automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
 • diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
 • przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
 • wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;
 • energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)

 

Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Zorganizowany został również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja).

 

Streszczenia referatów w załączniku: "Streszczenia referatów 2017"

 

XII KonferencjA

Kilka zdań PO...

W dniach 27 - 29 maja 2015r. odbyła się XII Konferencja ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty

 

Konferencja poświęcona była problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych. Ważnym atutem naszej Konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłoszone referaty dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane były również przez pracowników elektrowni. Od wielu lat wiodącą tematyką konferencji są problemy techniczne związane z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki, w tym z potrzebą dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz budową nowych elektrowni systemowych.

 

Preferowane zagadnienia poruszane na Konferencji, to:

 • nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
 • modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
 • doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
 • efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych;
 • automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
 • diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
 • przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
 • wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;
 • energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)

 

Konferencji towarzyszyła także wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany był również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja). Konferencja odbyła się w Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa. Ośrodek ten, bogato wyposażony w urządzenia rekreacyjne, położony jest w lasach w pobliżu Elektrowni Bełchatów - nad zalewem. Tradycyjnie, podczas Konferencji organizowane były spotkania koleżeńskie, które uatrakcyjniają pobyt i służyły integracji społeczności energetyków.

 

Streszczenia referatów w załączniku: "Streszczenia referatów"

 

 

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus, pomoc merytoryczna: Sylwester Antoszczyk

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018. Ostatnia aktualizacja 07 grudnia 2018r.  v.1.42