Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

Plan działalności

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR 1/OPt SEP NA ROK 2010

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR 1/OPt SEP NA ROK 2022

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Organizator

Odpowiedzialny

1.

Walne Zebranie Sprawozdawczowyborcze Członków Koła SEP Nr 1 przy Elektrowni Bełchatów

17 marzec 2022

Zarząd

Prezes

2.

Sporządzenie sprawozdania na konkurs „Najaktywniejsze Koło SEP”.

30 marzec 2022

Sekretarz

Prezes

3.

Wyjazd do teatru

Warszawa

23 kwiecień

2022

R. Lucimiński

Wiceprezes ds.organizac.

4.

I Wyjazdowe Posiedzenie

Zarządu Koła SEP

2-3 kwiecień 2020

J. Antczak

Wiceprezes

ds.organizac.

5.

Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Czerwiec

2022

J. Antczak

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

6.

Warsztaty doskonalające z elektryki

i automatyki

Maj

2022

L. Harciarek,

R. Majewski

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

7.

Organizacja Seminarium Naukowo - Technicznego „Elektrownie Cieplne w rynku mocy”.

26-27 maj

2022

J. Antczak, J. Jędrzejczyk,

Z. Załęczny,

A. Szurgot,

P. Kolasiński,

W. Wijata, S. Papuga

Prezes

8.

Dzień Elektryka -

10 czerwiec 2022

J. Przybyła,

S. Komidzierski,


Wiceprezes

ds.organizac.

9.

Regaty o Puchar Prezesa SEP – Zalew Sulejowski

25 Czerwiec 20192022

R. Lucimiński,

M. Warchoł

Wiceprezes

ds.organizac.

10.


Wyjazd techniczno–turystyczny po Europie, Portugalia-Hiszpania Andora-Francja


5-18 Lipiec 2022

S. Papuga

Prezes

11.

Współorganizacja XXIV Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów 2022

wrzesień

2022

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

Prezes

12.

XXXI I Sympozjum u Zeusa

i XXIII Spotkanie u Hery.

9 wrzesień

2022

A. Szurgot,

J. Antczak,

K. Pędziwiatr,

R. Lucimiński,

Z. Załeczny,

S. Komidzierski,

J. Najgiebauer

Prezes

13.

II Wyjazdowe Posiedzenie

Zarządu Koła SEP

24 wrzesień 2022

M. Wijata


Wiceprezes

ds.organizac.

14.

Turniej bowlingowy: Zarząd Koła SEP – Zarząd Koła SITG

Październik

2022

J. Przybyłą,

L. Harciarek

Wiceprezes

ds.organizac.

15.

Seminarium techniczne integrujące stowarzyszenia naukowo - techniczne działające w środowisku bełchatowskim poświęcone pamięci członków koła SEP

Listopad

2022

L. Harciarek, Wiceprezes

ds.organizac.

Prezes

16.

Organizacja cyklicznych spotkań seminaryjno-odczytowych prezentujących dorobek działalności firm wykonujących usługi dla naszego zakładu jak również firm prezentujących wyroby branży elektroenergetycznej.

W ciągu roku 2022

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

17.

Wyjazd do teatru – (Wrocław, Kraków, Częstochowa, Warszawa, Łódź).

List/Gru

2022

R. Lucimiński,

S. Pauga

Wiceprezes

ds.organizac..

18.

Spotkanie opłatkowe SEP-SITG.

15 Grudzień

2022

S. Komidzierski,

J. Przybyła

Prezes

19.

Spotkanie – wyjazd Sylwestrowy

30 XII - 1 I

S. Papuga

Prezes

20.

Organizowanie wyjazdów na targi techniczne oraz udział członków koła w konferencjachi seminariach.

W ciągu roku 2022

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

21.

Wydawanie zeszytów naukowo-technicznych Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

22.

Pomoc członkom SEP w zdobywaniu uprawnień (np. wykładowca, specjalista, rzeczoznawca SEP itp.)

jw.

L. Harciarek,

P. Kolasiński

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

23.

Organizowanie cyklicznych turniejów sprawnościowo- turystycznych

jw.

Zespół ds. org. turystycznych

Wiceprezes

ds.organizac.

24.

Prowadzenie i doskonalenie komunikacji oraz integracji stowarzyszeniowej.

jw.

Wiceprezes

ds.organizac.

Prezes


25.

Kontynuacja współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi.

jw.

Wiceprezes

ds.organizac.

Prezes

26.

Prowadzenie strony internetowej Koła SEP.

W ciągu roku

2022

R. Majewski

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

27.

Propagowanie Oddziału Elektrownia Bełchatów przez oprowadzanie wycieczek przezZespół Przewodników Technicznych SEP.

jw.

Zespół przewodników

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

28.

Prowadzenie „Konkursu imienia inż. Kazimierza Szpotańskiego”.

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Prezes

29.

Prowadzenie konkursu im. Wojciecha Dudka „Na najlepszy projekt racjonalizatorski z dziedziny elektroenergetyki wdrożony w Oddziale Elektrownia Bełchatów

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

30.

Udział w Radach Techniczno-Ekonomicznych oraz Komisjach Wynalazczości Oddziału Elektrownia Bełchatów

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Prezes

31.

Promowanie Oddziału Elektrownia Bełchatów, Koła SEP oraz działalności naukowo-technicznej członków Koła w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich.

jw.

P. Kolasiński,

A. Szurgot,

J. Antczak

R. Majewski

Sekretarz

32.

Prowadzenie działalności statutowej poprzez udział członków naszego Koła w pracach Zarządu OPt SEP, NOT Piotrków Tryb., Sekcjach OPt SEP, Sadu Koleżeńskiego, Centralnej Komisji Energetyki, Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą przy ZG SEP, Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP oraz kolegiach redakcyjnych czasopism technicznych i biuletynów SEP.

jw.

Poszczególni członkowie KołaOpiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022. Ostatnia aktualizacja 01.05.2022r.  v.1.43