Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

Plan działalności

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR 1/OPt SEP NA ROK 2019

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Organizator

Odpowiedzialny

1.

Udział w Spotkaniu Noworocznym OPt SEP

11 styczeń 2019

Sekretarz

Prezes

2.

Kulig - SEP

Luty 2019

Fidala

Wiceprezes

ds. organizac.

3.

Sporządzenie sprawozdania na konkurs „Najaktywniejsze Koło SEP”.

15 luty 2019

Sekretarz

Prezes

4.

Wyjazd 2-dniowy do teatru

w Poznaniu

Marzec/p>

2019

Pestka – Pędziwiatr, Warchoł,

Lucimiński

Wiceprezes ds. nauk.-tech.

5.

Kurs języka angielskiego

Marzec

2019

Kaczorowski

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

6.

I Wyjazdowe Spotkanie

Zarządu Koła SEP

30-31 Marzec 2019

Figura

Wiceprezes

ds. organizac.

7.

Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Maj

2019

Frydrych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

8.

Warsztaty doskonalające z elektryki

i automatyki

Maj

2019

Harciarek,

Załęczny

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

9.

Organizacja XIV Konferencji Naukowo - Technicznej „Elektrownie Cieplne Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”.

22-24 maj

2019

Antczak, Jędrzejczyk, Załęczny, Kucia, Wijata

Prezes

10.

Dzień Elektryka - Słupia

14 czerwiec 2019

Fidala, Załęczny,

Pestka – Pędziwiatr,

Frydrych, Przybyła

Wiceprezes

ds. organizac.

11.

Regaty o Puchar Prezesa SEP – Zalew Sulejowski

22 Czerwiec 2019

Lucimiński,

Fidala, Warchoł

 

12.

Wyjazd techniczno–turystyczny po Europie: Ukraina-Mołdawia-Rumunia

15-28 Lipiec 2019

 

Prezes

13.

Współorganizacja XXI Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów 2019

2-4 wrzesień

2019

 

Prezes

14.

XXXI Sympozjum u Zeusa

i XXII Spotkanie u Hery.

13 wrzesień

2019

B. Pestka – Pędziwiatr, Antczak, Figura,

K. Pędziwiatr,

Lucimiński

Prezes

15.

II Wyjazdowe Spotkanie

Zarządu Koła SEP (golf)

28 wrzesień 2019

Fidala

 

Wiceprezes

ds. organizac.

16.

Turniej bowlingowy: Zarząd Koła SEP – Zarząd Koła SITG

Październik

2019

Fidala,

Figura

Wiceprezes

ds. organizac.

17.

Udział w uroczystości 40 lecia Oddziału PT SEP

25 X 2019

J. Antczak

Prezes

18.

Wyjazd techniczno–turystyczny do USA,

6-19 Listopad 2019

 

 

Prezes

19.

Seminarium techniczne integrujące stowarzyszenia naukowo - techniczne działające w środowisku bełchatowskim poświęcone pamięci członków koła SEP

Listopad

2019

Figura

Prezes

20.

Organizacja cyklicznych spotkań seminaryjno-odczytowych prezentujących dorobek działalności firm wykonujących usługi dla naszego zakładu jak również firm prezentujących wyroby branży elektroenergetycznej.

W ciągu roku 2019

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

21.

Wyjazd do teatru –(Wrocław, Kraków, Częstochowa, Warszawa, Łódź).

List/Gru

2019

Pestka – Pędziwiatr,

Warchoł

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

22.

Spotkanie opłatkowe SEP-SITG.

Grudzień

2019

Fidala, Figura

Prezes

23.

Spotkanie – wyjazd Sylwestrowy

30 XII - 1 I

 

Prezes

24.

Organizowanie wyjazdów na targi techniczne oraz udział członków koła w konferencjach i seminariach.

W ciągu roku 2019

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

25

Udział w przygotowaniu materiałów historycznych związanych

z obchodami100-lecia SEP, 40-lecia O/PT SEP i 45-lecia Koła SEP Nr 1

j.w.

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

26.

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe SEP oraz konferencjach, sympozjach i innych uroczystościach związanych z jubileuszem 100-lecia SEP i 40-lecia O/PT SEP.

j.w

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

27.

Wydawanie zeszytów naukowo-technicznych Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

28.

Pomoc członkom SEP w zdobywaniu uprawnień (np. wykładowca, specjalista, rzeczoznawca SEP itp.)

jw.

Antczak,

Medyński

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

29.

Organizowanie cyklicznych turniejów sprawnościowo- turystycznych

jw.

Zespół ds. org. turystycznych

Wiceprezes

ds. organizac.

30.

Prowadzenie i doskonalenie komunikacji oraz integracji stowarzyszeniowej.

jw.

Sekretarz

Wiceprezes

ds. organizac.

31.

Kontynuacja współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi.

jw.

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

Prezes

 

 

 

 

 

32.

Prowadzenie strony internetowej Koła SEP.

W ciągu roku

2019

Pawelus T,

Załęczny Z,

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

33.

Propagowanie Oddziału Elektrownia Bełchatów przez oprowadzanie wycieczek przez Zespół Przewodników Technicznych SEP.

jw.

Zespół przewodników

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

34.

Prowadzenie „Konkursu imienia inż. Kazimierza Szpotańskiego”.

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Prezes

35.

Prowadzenie konkursu im. Wojciecha Dudka „Na najlepszy projekt racjonalizatorski z dziedziny elektroenergetyki wdrożony w Oddziale Elektrownia Bełchatów

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

36.

Udział w Radach Techniczno-Ekonomicznych oraz Komisjach Wynalazczości Oddziału Elektrownia Bełchatów

jw.

 

Prezes

37.

Promowanie Oddziału Elektrownia Bełchatów, Koła SEP oraz działalności naukowo-technicznej członków Koła w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich.

jw.

Figura,

Frydrych,

Antczak

 

Sekretarz

38.

Prowadzenie działalności statutowej poprzez udział członków naszego Koła w pracach Zarządu OPt SEP, NOT Piotrków Tryb., Sekcjach OPt SEP, Sadu Koleżeńskiego, Centralnej Komisji Energetyki, Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą przy ZG SEP, Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP oraz kolegiach redakcyjnych czasopism technicznych i biuletynów SEP.

jw.

Poszczególni członkowie Koła

 

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2019. Ostatnia aktualizacja 29.11.2019r.  v.1.43