Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

Plan działalności

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR 1/OPt SEP NA ROK 2018

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Organizator

Odpowiedzialny

1.

Udział w Spotkaniu Noworocznym OPt SEP

12 styczeń 2018

Sekretarz

Prezes

2.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEP Nr 1/OPT

17 styczeń 2018

Frydrych,

Figura,

Antczak

Prezes

3.

Kulig - SEP

Luty 2018

Fidala

Wiceprezes

ds. organizac.

4.

Sporządzenie sprawozdania na konkurs „Najaktywniejsze Koło SEP”.

28 luty 2018

Sekretarz

Prezes

5.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Piotrkowskiego SEP

2 marca 2018

Sekretarz

Prezes

6.

I Wyjazdowe Spotkanie

Zarządu Koła SEP

24 Marzec 2018

Figura

Wiceprezes

ds. organizac.

7.

Kurs języka angielskiego

Marzec

2018

Kaczorowski

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

8.

Wyjazd do teatru (Warszawa, Kraków, Częstochowa, Wrocław, Łódź).

Kwiecień

2018

Pestka – Pędziwiatr, Warchoł,

Lucimiński

Wiceprezes ds. nauk.-tech.

9.

Turniej bowlingowy: Zarząd Koła SEP - Zarząd Koła SITG

25 maj

2018

Fidala,

Figura

Wiceprezes

ds. organizac.

10.

Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Maj

2018

Frydrych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

11.

Warsztaty doskonalające z elektryki

i automatyki

Maj

2018

Harciarek,

Załęczny

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

12.

Dzień Elektryka - Słupia

8 czerwiec 2018

Fidala, Załęczny

Pestka – Pędziwiatr

Przybyła

Wiceprezes

ds. organizac.

13.

Regaty o Puchar Prezesa SEP – Zalew Sulejowski

23 Czerwiec 2018

Lucimiński,

Fidala, Warchoł

 

14.

Wyjazd techniczno – turystyczny: Anglia + Szkocja (10 dni)

6-15 lipec 2018

 

Prezes

15.

Współorganizacja XX Sympozjum Naukowo- Technicznego Energetyka Bełchatów 2018

Wrzesień

2018

 

Prezes

16.

XXX Sympozjum u Zeusa

i XXI Spotkanie u Hery.

7 Wrzesień

2018

Pestka – Pędziwiatr,  Antczak, Figura,

K. Pędziwiatr,

Lucimiński

Prezes

17.

II Wyjazdowe Spotkanie

Zarządu Koła SEP (golf)

22 wrzesień 2018

Fidala

Wiceprezes

ds. organizac.

18.

Wyjazd do teatru –(Wrocław, Kraków, Częstochowa, Warszawa, Łódź).

Październik

2018

Pestka – Pędziwiatr,

Warchoł

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

19.

Seminarium techniczne integrujące stowarzyszenia naukowo - techniczne działające w środowisku bełchatowskim poświęcone pamięci członków koła SEP

Listopad

2018

Figura, Harciarek

Prezes

20.

Organizacja cyklicznych spotkań seminaryjno-odczytowych prezentujących dorobek działalności firm wykonujących usługi dla naszego zakładu jak również firm prezentujących wyroby branży elektroenergetycznej.

W ciągu roku 2018

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

21.

Spotkanie opłatkowe SEP-SITG.

Grudzień

2018

Fidala, Figura

Prezes

22.

Spotkanie – wyjazd Sylwestrowy

29 XII - 1 I

 

Prezes

23.

Organizowanie wyjazdów na targi techniczne oraz udział członków koła w konferencjach i seminariach.

W ciągu roku 2018

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

24

Udział w przygotowaniu materiałów historycznych związanych

z obchodami100-lecia SEP, 40-lecia O/PT SEP i 45-lecia Koła SEP Nr 1

j.w.

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

25.

Wydawanie zeszytów naukowo-technicznych Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

26.

Pomoc członkom SEP w zdobywaniu uprawnień (np. wykładowca, specjalista, rzeczoznawca SEP itp.)

jw.

Antczak,

Medyński

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

27.

Organizowanie cyklicznych turniejów sprawnościowo- turystycznych

jw.

Zespół ds. org. turystycznych

Wiceprezes

ds. organizac.

28.

Prowadzenie i doskonalenie komunikacji oraz integracji stowarzyszeniowej.

jw.

Sekretarz

Wiceprezes

ds. organizac.

29.

Kontynuacja współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi.

jw.

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

Prezes

30.

Prowadzenie strony internetowej Koła SEP.

jw.

Załęczny

Wiceprezes

ds.nauk.-tech.

31.

Propagowanie Oddziału Elektrownia Bełchatów przez oprowadzanie wycieczek przez Zespół Przewodników Technicznych SEP.

jw.

Zespół przewodników

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

32.

Prowadzenie „Konkursu imienia inż. Kazimierza Szpotańskiego”.

jw.

Zespół ds. org. naukowych

Prezes

33.

Prowadzenie konkursu im. Wojciecha Dudka „Na najlepszy projekt racjonalizatorski z dziedziny elektroenergetyki wdrożony w Oddziale Elektrownia Bełchatów

W ciągu roku

2018

Zespół ds. org. naukowych

Wiceprezes

ds. nauk.-tech.

34.

Udział w Radach Techniczno-Ekonomicznych oraz Komisjach Wynalazczości Oddziału Elektrownia Bełchatów

jw.

 

Prezes

35.

Promowanie Oddziału Elektrownia Bełchatów, Koła SEP oraz działalności naukowo-technicznej członków Koła w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich.

jw.

Figura,

Frydrych,

Antczak

Sekretarz

36.

Prowadzenie działalności statutowej poprzez udział członków naszego Koła w pracach Zarządu OPt SEP, NOT Piotrków Tryb., Sekcjach OPt SEP, Sadu Koleżeńskiego, Centralnej Komisji Energetyki, Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą przy ZG SEP, Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP oraz kolegiach redakcyjnych czasopism technicznych i biuletynów SEP.

jw.

Poszczególni członkowie Koła

 

 

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus, pomoc merytoryczna: Sylwester Antoszczyk

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018. Ostatnia aktualizacja 07 grudnia 2018r.  v.1.42