Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

SPOTKANIA

ZARZĄD  KOŁO NR 1 PRZY  PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA  BEŁCHATÓW

INFORMUJE O IMPREZACH ORGANIZOWANYCH W 2022 R.

 

10 czerwca 2022 - Dzień Elektryka

 

25 czerwca 2022 - Regaty o Puchar Prezesa SEP – Zalew Sulejowski

 

9 wrzesień 2022  - XXXI I Sympozjum u Zeusa i XXIII  Spotkanie u Hery

 

Październik 2022 - Turniej bowlingowy: Zarząd Koła SEP – Zarząd Koła SITG

 

15 grudzień 2022  - Spotkanie opłatkowe SEP-SITG

 

30 .12.22-01.01.2223 - Spotkanie – wyjazd Sylwestrowy

 

 

Seminarium Techniczne integrujące stowarzyszenia naukowo-techniczne działające w środowisku bełchatowskim poświęcone pamięci członków koła SEP

 Obchody światowego dnia społeczeństwa informacyjnego

 

Koło nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w dniu 26 października 2021 r. zorganizowało seminarium naukowo-techniczne poświęcone pamięci zmarłych członków koła SEP. Na spotkaniu Prezes Koła Stanisław Papuga wspominał koleżanki i kolegów, którzy odeszli z naszego grona.

 

W drugiej części spotkania członkowie naszego koła wygłosili interesujące referaty, przedstawiając biografie patrona roku 2021 Profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego, oraz w nawiązaniu do systemu informacyjnego, jak jest wykorzystywany sygnał informatyczny w systemach detekcji pożaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ELEKTRYKA 2021

 Koło nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

 

Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z tegorocznego spotkania z okazji Dnia Elektryka, które odbyło się w Restauracji „Jan” dnia 10 września 2021r.

GALERIA ZDJĘĆ

seminarium naukowo-techniczne poświęcone pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów.

 Oddział Elektrownia Bełchatów

 

Koło nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w dniu 28 października 2019 r. zorganizowało seminarium naukowo-techniczne poświęcone pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów.

 

Tradycyjnie jak co roku odbyło się seminarium poświęcone pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów. Gośćmi naszymi byli m. in. Sekretarz Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Zdzisław Markiewicz, Dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów Andrzej Legeżyński,  Dyrektor Techniczny Oddziału Elektrownia Bełchatów Robert Młynarski, Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał, Wiceprezes Zarządu Oddziału SITG Zbigniew Wiaderny, przedstawiciel Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Sławomir Najgiebauer, przedstawiciel koła SIMP Paweł Koszek.

 

Podsumowano działalność każdego ze stowarzyszeń. Ponadto członkowie naszego koła wygłosili 3 interesujące referaty poruszające sprawy stowarzyszeniowe ( „100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich”) jak i najnowsze trendy związane z fotowoltaiką  i szeroko pojętą ekologią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium otworzył  Prezes Koła Stanisław Papuga. Po prawej stronie zaproszeni goście: Dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów Andrzej Legeżyński oraz Dyrektor Techniczny Oddziału Elektrownia Bełchatów Robert Młynarski

 

 

Walne Zebranie Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A.

 Oddział Elektrownia Bełchatów

Już po raz dwunasty, 17 stycznia 2018 roku, w Bełchatowie odbyło się  Walne Zebranie Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów podsumowujące działalność koła w kadencji 2014 – 2018. Gośćmi tego zebrania był m.in. Dyrektor Techniczny Oddziału Elektrownia Bełchatów Andrzej Legeżyński, Główni Inżynierowie Oddziału Elektrownia Bełchatów: Jerzy Kopaczewski, Robert Młynarski i Zdzisław Markiewicz oraz Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał.

 

Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano kol. Józefa Kopaczewskiego, a na jego zastępcę Adama Marka, Sekretarzem zebrania został kol. Jacek Frydrych.

 

Aby sprawnie przeprowadzić zebranie wybrano też poszczególne komisję czuwające m.in. nad prawidłowością przeprowadzonych wyborów.  Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Tomasza Barę, Piotra Frączkowskiego i Romana Majewskiego. Do Komisji Wyborczej wybrano Marka Młynarczyka, Dariusza Muszyńskiego i Janusza Roswaga. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zebrani wybrali Joannę Nejgiebauer, Alicję Romańską, Annę Janas i Edwarda Płocicę.

 

Dotychczasowy Prezes Koła Stanisław Papuga w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności koła w latach 2014-2018, w którym podkreślił dużą aktywność członków koła w działalności naukowo-technicznej, poprzez organizację i współorganizację konferencji i sympozjów. Członkowie Koła Nr 1 brali aktywny udział w różnych Komisjach, Zarządach i Agendach na szczeblu Oddziału jak i centralnym Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przełożyło się to na wyróżnienia jako najaktywniejsze koło spośród dużych kół zakładowych z całej Polski. Prezes nawiązał również do bardzo dobrej współpracy z innymi stowarzyszeniami naukowo – technicznymi takimi jak: SITG,  SIMP czy PZITB. Za wspólną pracę w minionej kadencji Prezes koła złożył wszystkim podziękowanie, a szczególnie członkom Zarządu Koła.

 

Po sprawozdaniu zarządu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Medyński, który przedstawił protokół Komisji oceniającej działania Zarządu w minionej kadencji jak i realizację uchwał z poprzedniego Walnego Zebrania. Komisja wnioskowało do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Joanna Nejgiebauer odczytała protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów nowych władz.

 

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przystąpiono do wyborów Prezesa Koła oraz   pozostałych władz, a także do wyborów Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

 Na Prezesa Koła ponownie wybrano kol. Stanisława Papugę, który będzie pełnił tą funkcje już po raz drugi z rzędu. Do nowego Zarządu zostali wybrani: Jerzy Antczak, Jacek Fidala, Sławomir Figura, Jacek Frydrych, Leszek Harciarek, Jarosław Jędrzejczyk, Marek Kucia, Roman Lucimiński, Beata Pestka-Pędziwiatr, Krzysztof Pędziwiatr, Jan Przybyła, Mariusz Warchoł, Michał Wijata, Zbigniew Załęczny. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jerzy Medyński, Zdzisław Markiewicz i Bożena Litwicka. Wybrano też 18 delegatów na Zjazd Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

Po zakończeniu części formalnej Prezes Koła Stanisław Papuga w imieniu całego nowo wybranego Zarządu podziękował wszystkim za udział w wyborach i za obdarzone zaufanie. Przedstawił też zarysy programu działania koła na br. jak i rozpoczynającą się czteroletnią kadencję. W 13 – tej kadencji przypadającej na lata 2018 – 2020 będziemy obchodzić 100-lecie SEP. Nasi członkowie już działają w przygotowaniu tego wydarzenia biorąc udział w pracach Komisji Historycznej ZG SEP. Również Oddział Piotrkowski obchodzić będzie jubileusz 40-lecia istnienia. Nadchodząca kadencja również obejmie Jubileusz 45-lecia Koła oraz organizacja następnej, już XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Elektrownie Cieplne Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”.

 

         Sławomir Figura

Walne Zebranie Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A.

 Oddział Elektrownia Bełchatów

Już po raz dwunasty, 17 stycznia 2018 roku, w Bełchatowie odbyło się  Walne Zebranie Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów podsumowujące działalność koła w kadencji 2014 – 2018. Gośćmi tego zebrania był m.in. Dyrektor Techniczny Oddziału Elektrownia Bełchatów Andrzej Legeżyński, Główni Inżynierowie Oddziału Elektrownia Bełchatów: Jerzy Kopaczewski, Robert Młynarski i Zdzisław Markiewicz oraz Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał.

 

Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano kol. Józefa Kopaczewskiego, a na jego zastępcę Adama Marka, Sekretarzem zebrania został kol. Jacek Frydrych.

 

Aby sprawnie przeprowadzić zebranie wybrano też poszczególne komisję czuwające m.in. nad prawidłowością przeprowadzonych wyborów.  Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Tomasza Barę, Piotra Frączkowskiego i Romana Majewskiego. Do Komisji Wyborczej wybrano Marka Młynarczyka, Dariusza Muszyńskiego i Janusza Roswaga. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zebrani wybrali Joannę Nejgiebauer, Alicję Romańską, Annę Janas i Edwarda Płocicę.

 

Dotychczasowy Prezes Koła Stanisław Papuga w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności koła w latach 2014-2018, w którym podkreślił dużą aktywność członków koła w działalności naukowo-technicznej, poprzez organizację i współorganizację konferencji i sympozjów. Członkowie Koła Nr 1 brali aktywny udział w różnych Komisjach, Zarządach i Agendach na szczeblu Oddziału jak i centralnym Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przełożyło się to na wyróżnienia jako najaktywniejsze koło spośród dużych kół zakładowych z całej Polski. Prezes nawiązał również do bardzo dobrej współpracy z innymi stowarzyszeniami naukowo – technicznymi takimi jak: SITG,  SIMP czy PZITB. Za wspólną pracę w minionej kadencji Prezes koła złożył wszystkim podziękowanie, a szczególnie członkom Zarządu Koła.

 

Po sprawozdaniu zarządu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Medyński, który przedstawił protokół Komisji oceniającej działania Zarządu w minionej kadencji jak i realizację uchwał z poprzedniego Walnego Zebrania. Komisja wnioskowało do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Joanna Nejgiebauer odczytała protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów nowych władz.

 

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przystąpiono do wyborów Prezesa Koła oraz   pozostałych władz, a także do wyborów Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

 Na Prezesa Koła ponownie wybrano kol. Stanisława Papugę, który będzie pełnił tą funkcje już po raz drugi z rzędu. Do nowego Zarządu zostali wybrani: Jerzy Antczak, Jacek Fidala, Sławomir Figura, Jacek Frydrych, Leszek Harciarek, Jarosław Jędrzejczyk, Marek Kucia, Roman Lucimiński, Beata Pestka-Pędziwiatr, Krzysztof Pędziwiatr, Jan Przybyła, Mariusz Warchoł, Michał Wijata, Zbigniew Załęczny. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jerzy Medyński, Zdzisław Markiewicz i Bożena Litwicka. Wybrano też 18 delegatów na Zjazd Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

Po zakończeniu części formalnej Prezes Koła Stanisław Papuga w imieniu całego nowo wybranego Zarządu podziękował wszystkim za udział w wyborach i za obdarzone zaufanie. Przedstawił też zarysy programu działania koła na br. jak i rozpoczynającą się czteroletnią kadencję. W 13 – tej kadencji przypadającej na lata 2018 – 2020 będziemy obchodzić 100-lecie SEP. Nasi członkowie już działają w przygotowaniu tego wydarzenia biorąc udział w pracach Komisji Historycznej ZG SEP. Również Oddział Piotrkowski obchodzić będzie jubileusz 40-lecia istnienia. Nadchodząca kadencja również obejmie Jubileusz 45-lecia Koła oraz organizacja następnej, już XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Elektrownie Cieplne Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”.

 

         Sławomir Figura

GALERIA ZDJĘĆ

 

Walne Zebranie Koła Nr 1 OPT SEP przy PGE GiEK S.A.

Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP

W piątek 12 stycznia br. w Hotelu AGAT w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  Spotkanie otworzył Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników.

 

W spotkaniu podsumowano zeszłoroczną działalność stowarzyszeniową oddziału. Prezes w swoim wystąpieniu poinformował, że siłami Kół działających przy Oddziale Piotrkowskim zorganizowano 2 konkursy dla młodzieży szkolnej. Były to konkursy „Na najlepszy uczniowski program komputerowy”, w którym nagrodzono 13 uczestników z 4 szkół z Piotrkowa Trybunalskiego. Drugim konkursem był konkurs organizowany od 2011 roku przez Koło Nr 29 przy CKP w Bełchatowie „Bezpieczna elektryczność”, kierowany do szkół ponadgimnazjalnych, do tego konkursu przystąpiło 285 uczniów z 7 szkół.

 

Podsumowano też wyniki współzawodnictwa na najaktywniejsze koło SEP w 2017 roku. Tym razem drugie miejsce w Polsce w kategorii kół liczących ponad 61 członków zdobyło Koło Nr 1 działające przy Elektrowni Bełchatów.

 

  W 2017 roku koła działające w Oddziale zorganizowały kilkadziesiąt seminariów i tak m.in. Koło nr 1 zorganizowało 24 seminaria poświęcone technologiom i wyrobom firm współpracujących z Elektrownią Bełchatów. Szczególny charakter miało, organizowane tradycyjnie przez Koło Nr 1, „XXIX Sympozjum u Zeusa” i „XX Jubileuszowe Spotkanie u Hery”.

 

  W ubiegłym roku w Oddziale zostały zorganizowane cztery wyjazdy techniczno – turystyczne, z tego Koło Nr 1 przy Elektrowni Bełchatów zorganizowało dwa. Od 4 do 15 października odbył się oddziałowy wyjazd techniczno-turystyczny na Bałkany ze zwiedzaniem hydroelektrowni Djerdap - udział wzięło 22 członków OPt. Oraz tradycyjnie na koniec roku Sylwestrowy wyjazd techniczno-turystyczny członków Koła nr 1 na Lubelszczyznę, w którym wzięło udział 22 osoby z OPT. W trakcie wyjazdu w części technicznej zwiedzano PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownię Wrotków w Lublinie.

 

Oddział Piotrkowski SEP w 2017 roku prowadził działalność szkoleniową i egzaminacyjną siłami oddziałowych ośrodków szkoleniowych, którym Prezes Jan Musiał podziękował za aktywną pracę i za utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego kursów.

Następnie zostały wręczone wyróżnienia dla współpracujących z Oddziałem firm i odznaki dla najbardziej aktywnie działających  kolegów z SEP-u. Wręczenia dokonali Prezes Oddziału Jan Musiał, oraz wiceprezes a zarazem Prezes Oddziału Piotrkowskiego NSNT NOT Stanisław Zachmost. Srebrną Honorową odznakę SEP, za zasługi dla Stowarzyszenia otrzymał Jan Chojnacki – Prezes Koła nr 23 przy PKP Energetyka S.A Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach. Natomiast Złotą Honorową odznakę NOT otrzymali: Stanisław Papuga, Jerzy Antczak i marek Młynarczyk z Koła Nr 1 przy Elektrowni Bełchatów.

 

Medale Pamiątkowe Oddziału Piotrkowskiego otrzymali:

 

Władysław Szymczyk – Prezes Oddziału Łódzkiego SEP, Dariusz Ślęzak – Prezes Koła nr 29 przy CKP w Bełchatowie oraz Marian Litke – Skarbnik Koła nr 29 przy CKP w Bełchatowie.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście i wzniesiono uroczysty toast za spełnienie wszystkich życzeń w 2018 roku.

 

            Sławomir Figura

GALERIA ZDJEĆ

 

Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP 2018

Integracyjne spotkanie opłatkowe 2016

Jak to już stało się tradycją w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Koło SEP przy Oddziale Elektrownia Bełchatów wspólnie z kolegami z Oddziału SITG Bełchatów zorganizowali „Integracyjne Spotkanie Opłatkowe”. We środę 14 grudnia 2016 do Restauracji „Barbórka” przy ulicy Kolejowej w Bełchatowie przybyli SEP-owcy i SITG-owcy oraz zaproszeni goście, aby się spotkać, zintegrować i złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Uroczystego rozpoczęcia spotkania oraz przywitania zaproszonych gości i wszystkich uczestników dokonali Prezes Zarządu Oddziału SITG Bełchatów Kazimierz Kozioł oraz Prezes Koła SEP przy Oddziale Elektrownia Bełchatów a zarazem Dyrektor Techniczny Oddziału Elektrownia Bełchatów Stanisław Papuga. W szczególny sposób powitano przybyłych na spotkanie gości: Wiceprezesów Zarządu PGE GiEK S.A. Stanisława Żuka, Krzysztofa Domagałę, Marka Włókę i Andrzeja Kopertowskiego, Dyrektorów Ekonomicznych Oddziałów KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów Eugeniusza Walusa i Macieja Kwapisza. Na spotkaniu byli tez obecni: Członek Honorowy SEP długoletni Prezes Koła SEP Tadeusz Malinowski oraz Prezes Oddziału SEP w Piotrkowie Trybunalskim Jan Musiał.

 

Po uroczystym otwarciu spotkania przyszedł czas na wzajemne składanie sobie życzeń, po czym rozpoczęła się kolacja, na której nie brakowało tradycyjnych potraw takich jak zupa grzybowa czy karp. Na spotkanie opłatkowe w tym roku została zaproszona grupa muzyczna z Bełchatowa, która śpiewała znane i mniej znane kolędy. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników Świąteczną Bombkę Integracyjną z symbolami SITG i SEP a także śpiewniki, aby wspólne śpiewanie kolęd podkreśliło doniosłość zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Niespodzianką w śpiewniku były dwa utwory specjalnie napisane na tą okazję przez kol. Jerzego Antczaka, które spodobały się wszystkim uczestnikom.

 

Refren jednego z nich „Nasza pastorałka” na melodię „Jigle bells” brzmiał następująco:

 

…SITG i  SEP, SITG i SEP spotykają,

Pada śnieg, pachnie świerk,

Kolęd słychać śpiew,

SITG i SEP, SITG i SEP w tę świąteczną noc,

Bawi się, cieszy się,

Życzeń płynie moc...

 

Integracyjne Spotkanie Opłatkowe zakończyło się w miłej i świątecznej atmosferze i było zapowiedzią następnych tego typu spotkań w przyszłym roku. A poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z tego spotkania.

 

Sławomir Figura

GALERIA ZDJĘĆ

 

Spotkanie opłatkowe 2016

XXVIII Sympozjum U Zeusa i XIX Spotkaniu u Hery

W dniu 9 września 2016 roku odbyła się impreza w ramach corocznych sympozjów i spotkań u Zeusa i Hery. Z tej okazji chcieliśmy przedstawić małą fotorelację oraz film uwieczniający tą imprezę. Zapraszamy do oglądania.

GALERIA ZDJĘĆ

 

XXVIII Sympozjum U Zeusa i XIX Spotkaniu u Hery

FILM

 

XXVIII Sympozjum U Zeusa i XIX Spotkaniu u Hery

Dzień Elektryka 2016

Koło SEP Nr 1 działające przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów dla uczczenia „Międzynarodowego Dnia Elektryka” zorganizowało spotkanie integracyjne, które odbyło się po raz pierwszy na Patykach pod Zelowem. Około 90 „elektryków” i zaproszonych gości spotkało się w tym uroczym miejscu aby świętować swoje święto.

 

Uroczystego otwarcia dokonał  Prezes Koła Stanisław Papuga, który na wstępie przywitał zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Na spotkanie z Okazji „Dnia Elektryka” przybyli m.in. Dyrektorzy Ekonomiczni PGE GiEK SA Oddziałów Elektrownia Bełchatów i KWB Bełchatów Maciej Kwapisz i Eugeniusz Walus oraz Główni Inżynierowie Pionów Oddziału Elektrownia Bełchatów. Na Patyki przybyli koledzy z zaprzyjaźnionych innych organizacji działających w Elektrowni: SIMP i PZITB. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa reprezentowali, Prezes Oddziału SITG Kazimierz Kozioł i Prezes Koła SITG Zbigniew Wiaderny. ZO SEP w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowali,  Prezes oddziału Jan Musiał, skarbnik Tadeusz Frątczak i sekretarz marek Młynarczyk.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną zabawę przy stołach zastawionych grillowymi potrawami  i muzyce DJ. Kol. Beata Pestka-Pędziwiatr przygotowała ciekawe  konkursy dla uczestników z nagrodami.

 

Tego samego dnia w Płocku odbyły się Centralne Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki, na których m.in. ogłoszono wyniki konkursu kół. Centralne obchody zorganizował ZG SEP przy współudziale Oddziału Płockiego SEP, który świętował 70-lecie powstania oddziału, podczas tych uroczystości wręczono wiele odznak i wyróżnień. W konkursie „Na najaktywniejsze Koło SEP” w 2015 r. w kategorii największych kół powyżej 60 członków pierwsze miejsce już po raz dziesiąty z rzędu zdobyło Koło SEP Nr 1 działające przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Koło Nr 1 reprezentował w Płocku Wiceprezes Sławomir Figura, który odebrał nagrodę oraz stosowny dyplom i proporczyk z rąk Prezesa ZG SEP Piotra Szymczaka.

 

Na uroczystościach w Płocku obecny był także Prezes Oddziału SEP w Piotrkowie Trybunalskim Jan Musiał, który po przyjeździe na Patyki złożył serdeczne życzenia z Okazji Dnia Elektryka wszystkim uczestnikom oraz przekazał pozdrowienia od Prezesa ZG SEP Piotra Szymczaka. Natomiast wiceprezes Sławomir Figura poinformował wszystkich o kolejnym sukcesie naszego koła SEP i przekazał Prezesowi Stanisławowi Papudze nagrodę, dyplom oraz proporczyk za zajęcie I miejsca w Polsce.

 

Sławomir Figura

Obchody jubileuszu 40-lecia Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich

przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.

Rok 2015 jest dla Bełchatowskich Energetyków bogaty w jubileusze. W tym roku podobnie jak Elektrownia, jubileusz 40-lecia obchodzi utworzone przy niej Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jak przystało na największą polską elektrownię koło funkcjonujące przy niej jest również największym w Stowarzyszeniu i od lat dzierży tytuł Najaktywniejszego Koła SEP w grupie dużych kół, to zobowiązuje.

Przygotowania do obchodów jubileuszu rozpoczęły się z początkiem roku kalendarzowego. Opracowane zostało jubileuszowe logo prezentowane przy okazji wszystkich imprez organizowanych przez koło, między innymi podczas zorganizowanej w maju XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie Cieplne. Eksploatacja - Modernizacje - Remonty”. Wydana została również Monografia Koła, opisująca jego działalność w latach 2005-2015, stanowiąca kontynuację Monografii wydanej z okazji 30-lecia Koła. Przygotowane zostało wydanie książkowe Monografii oraz w formie cyfrowej.

Uroczyste spotkanie jubilatów wyznaczone zostało na 3 lipca w „Dworze Polskim”, w Domiechowicach. Zaproszenie do udziału w nim przyjęli Prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska oraz w imieniu Starosty Bełchatowskiego Członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie, Krzysztof Gajda. Władze Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowali: jego Prezes, Piotr Szymczak wraz z grupą współpracowników, Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP, Jan Musiał w towarzystwie przedstawicieli Zarządu Oddziału oraz Członek Honorowy SEP Tadeusz Malinowski. Należy nadmienić, że Tadeusz Malinowski i Jan Musiał to poprzedni prezesi Koła. Reprezentantami współpracującej z Kołem Politechniki Łódzkiej byli profesorowie Irena Wasiak i Maciej Pawlik. W imieniu kierownictwa PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów obecny był Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Maciej Kwapisz. Licznie reprezentowane były współdziałające organizacje naukowo-techniczne. Były to: Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Bełchatowski oraz Koło przy PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Oddział Piotrkowski Naczelnej Organizacji Technicznej, Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a także Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Przybyli również reprezentanci firm współpracujących z kołem: PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Skaner-Poligrafia Sp. z o.o., Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o.o., RAMB Sp. z o.o., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., Elbis Sp z o.o.

Spotkanie otworzył Prezes Koła, Stanisław Papuga witając zebranych, a następnie wygłosił krótki referat jubileuszowy ilustrowany slajdami. Odniósł się w nim do historii Koła, akcentując jego dokonania w minionej dekadzie. Koło prowadziło bogatą działalność naukowo-techniczną, edukacyjną, kulturalną i turystyczną. Efektem tego była organizacja międzynarodowych konferencji o tematyce energetycznej, zawiązanie mocnych więzi środowiskowych, a także zorganizowanie szeregu wycieczek krajowych i zagranicznych.

 

Osiągnięcie tych sukcesów było możliwe dzięki zaangażowaniu członków koła, którym w uznaniu ich aktywności przyznane zostały wyróżnienia stowarzyszeniowe i zakładowe. Prowadzący spotkanie w jego ciągu dalszym, Jerzy Antczak zaprosił kolejno wyróżnionych do przyjęcia odznak z rąk Prezesów SEP oraz Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznano Jackowi Fidali i Romanowi Lucimińskiemu - złote oraz Janowi Przybyle – srebrną. Zostały również wręczone medale SEP: Tadeuszowi Malinowskiemu - medal imienia prof. Romana Podoskiego, Janowi Musiałowi – medal imienia prof. Jana Obrąpalskiego, Stanisławowi Papudze medal imienia Michała Doliwo-Dobrowolskiego , oraz Sławomirowi Figurze - medal imienia Kazimierza Szpotańskiego. Dyplom  „50-lat w SEP” otrzymał Zdzisław Pawłowski. Odznaką „Zasłużony Pracownik Elektrowni Bełchatów” wyróżnieni zostali Jacek Fidala, Roman Lucimiński oraz Zbigniew Załęczny.

 

Jerzy Antczak, fotografie: Marek Kucia

Dzień Elektryka 2015

Koło SEP Nr 1 działające przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów dla uczenia „Międzynarodowego Dnia Elektryka” zorganizowało spotkanie integracyjne, które odbyło się po raz pierwszy w „Dworze Słupia” nad rzeką Widawką.

 

Uroczystego otwarcia dokonał  Prezes Koła Stanisław Papuga, który na wstępie przywitał zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Na spotkanie z Okazji „Dnia Elektryka” przybyli m.in. Dyrektor Naczelny PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł, Dyrektorzy Ekonomiczni PGE GiEK SA Oddziałów Elektrownia Bełchatów i KWB Bełchatów Maciej Kwapisz i Eugeniusz Walus,  Główni Inżynierowie Pionów Oddziału Elektrownia Bełchatów Edward Midera i Roman Szczęsny. Ponadto do Słupi przybyli koledzy z zaprzyjaźnionych innych organizacji działających w Elektrowni i Kopalni: SIMP reprezentował Prezes Koła Artur Ligęza a SITG Wiceprezes Koła Tadeusz Jabłoński.

 

Na spotkanie przybyli także koledzy z Zarządu Oddziału SEP z Piotrkowa Trybunalskiego z Prezesem Janem Musiałem na czele oraz Wiceprezesem Stanisławem Zachmostem.  Ponadto byli tez obecni koledzy z Kół Terenowych SEP z Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna. W trakcie spotkania odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału SEP w Piotrkowie Trybunalskim.

Prezes Stanisław Papuga poinformował również o kolejnym sukcesie Koła SEP Nr 1. v28 maja br. podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER na terenie MTP w Poznaniu odbyły się Centralne Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki , na których ogłoszono wyniki współzawodnictwa. W konkursie „Na najaktywniejsze Koło SEP w 2014 r. w kategorii największych kół powyżej 60 członków pierwsze miejsce po raz dziewiąty z rzędu zdobyło Koło SEP Nr 1 działające przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Witając kol. Tadeusza Malinowskiego Honorowego Członka SEP założyciela i długoletniego Prezesa naszego Koła, Prezes Stanisław Papuga poinformował, że kol. Tadeusz Malinowski otrzymał w Poznaniu najwyższe odznaczenie SEP, Honorową Szafirową Odznakę SEP.

 

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną zabawę przy suto zastawionych stołach  i muzyce DJ. Organizatorzy pod przewodnictwem kol. Beaty Pestka-Pędziwiatr przygotowali liczne konkursy dla uczestników z nagrodami. Podczas imprezy przeszła gwałtowna burza, która jednak nie zakłóciła wspaniałej zabawy ponad 100-tce uczestników.

 

         Sławomir Figura

logo Inpe Logo SEP

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022. Ostatnia aktualizacja 01.05.2022r.  v.1.43