Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Piotrków koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów

 

logo Inpe Logo SEP

Zebranie założycielskie

5.07.1975 r. z inicjatywy dyrektora Elektrowni Bełchatów w budowie mgr inż. Tadeusza Kołcza odbyło się zebraniezałożycielskie zakładowego Koła SEP. Uczestniczyli w nim członkowie SEP: inż. Jerzy Antczak, mgr inż. Lech Balcerowski, mgr inż. Tadeusz Kołcz, mgr inż. Kazimierz Kowalczyk, inż. Tadeusz Malinowski i mgr inż. Janusz Miękus. Podjęto uchwałę o utworzeniu Koła. Nakreślono kierunki działalności i wybrano Zarząd. Prezesem został wybrany inż. Tadeusz Malinowski, wiceprezesem - mgr inż. Janusz Miękus, sekretarzem - mgr inż. - Wojciech Dziamarski, a skarbnikiem - inż. Jerzy Antczak.

 

 

Opiekun strony:  Zbigniew Załęczny

Administracja, projekt i wykonanie strony: Tomasz Pawelus

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022. Ostatnia aktualizacja 01.05.2022r.  v.1.43