Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Naukowo-Techniczną pn.: „ROLA JEDNOSTEK KONWENCJONALNYCH W DOBIE EWOLUCJI SEKTORA ENERGETYCZNEGO”, która odbędzie się w dniach 31 maj - 2 czerwca 2023 r. w Hotelu Wodnik, Słok k/Bełchatowa.

Konferencja poświęcona będzie kierunkom rozwoju regionów energetycznych oraz roli energetyki konwencjonalnej w obliczu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Ponadto zagadnienia, które będą poruszane na Konferencji to:

- dostosowania elektrowni konwencjonalnych do zmieniających się warunków eksploatacji oraz nowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego,

- eksploatacji obiektów energetycznych w reżimie dyrektywy IED i konkluzji BAT – doświadczenia i dalsza perspektywa,

- pomysłów dla budowy wizji i strategii rozwoju regionów energetycznych,

- nowych technologii produkcji energii elektrycznej,

- możliwości pozyskiwania funduszy na projekty rozwojowe,

- wykorzystania kapitału ludzkiego kompleksów energetycznych,

- potencjału budowy regionalnych ośrodków specjalistycznej diagnostyki i remontów dla przemysłu.

Liczymy na Państwa udział i skorzystanie z możliwości zaprezentowania się przy okazji spotkania tak licznej grupy energetyków, przedstawicieli firm i instytucji związanych z branżą energetyczną i regionem.

Prosimy o kontakt z Biurem Konferencji i przesyłanie zgłoszeń na e-mail – Anna.Szurgot@gkpge.pl, Karolina.Zebrowska@gkpge.pl

Zachęcamy Państwa do wygłoszenia referatu naukowo-technicznego, ponieważ pozostawiliśmy dostępny czas w sesji plenarnej Programu Konferencji. Zapraszamy również do skorzystania z możliwości prezentacji na stanowiskach wystawienniczych - przedstawiając swoją ofertę handlową, ważniejsze wdrożenia w przemyśle lub możliwości i potencjał reprezentowanych przez Państwa instytucji.

W ramach wydarzeń konferencyjnych, tradycyjnie odbędzie się spotkanie koleżeńskie przy grillu oraz uroczysta kolacja. Bardzo cenimy sobie naszą dotychczasową współpracę oraz Państwa potencjał w dalszym rozwoju Oddziału oraz regionu. Jesteśmy przekonani, że poświęcony przez Państwa czas upłynie w przyjemnie atmosferze oraz będzie wartościowy i owocny w przyszłości.

W przypadku dodatkowych pytań/informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 691 591 017.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich

przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

SEP konferencja, energetyka konwencjonalna
SEP konferencja, energetyka konwencjonalna