Zarząd

Przedstawiamy skład personalny Zarządu Koła nr 1 SEP.
Składy komisji, członków nadzwyczajnych i zwyczajnych oraz skład delegatów.

Zarząd
Koła nr 1 SEP

Kadencja
2022r.-2026r.

Prezes Koła
Jacek Fidala

Wiceprezes ds. naukowo–technicznych
Załeczny Zbigniew

Wiceprezes ds. organizacyjnych
Warchoł Mariusz

Sekretarz
Szurgot Anna

Skarbnik
Tomasz Dajcz

Członkowie Zarządu

Antczak Jerzy
Harciarek Leszek
Kolasiński Piotr
Komidzierski Sławomir
Lucimiński Roman
Majewski Roman
Papuga Stanisław
Pędziwiatr Krzysztof
Przybyła Jan
Wijata Michał

Skład Komisji Rewizyjnej Koła

Przewodniczący
Figura Sławomir

Sekretarz
Markiewicz Zdzisław

Sekretarz
Najgiebauer Joanna

Delegaci