5.07.1975 r. z inicjatywy dyrektora Elektrowni Bełchatów w budowie mgr inż. Tadeusza Kołcza odbyło się zebranie założycielskie zakładowego Koła SEP. Uczestniczyli w nim członkowie SEP: inż. Jerzy Antczak, mgr inż. Lech Balcerowski, mgr inż. Tadeusz Kołcz, mgr inż. Kazimierz Kowalczyk, inż. Tadeusz Malinowski i mgr inż. Janusz Miękus. Podjęto uchwałę o utworzeniu Koła. Nakreślono kierunki działalności i wybrano Zarząd. Prezesem został wybrany inż. Tadeusz Malinowski, wiceprezesem - mgr inż. Janusz Miękus, sekretarzem - mgr inż. - Wojciech Dziamarski, a skarbnikiem - inż. Jerzy Antczak.

Zebranie założycielskie