KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 2023

ROLA JEDNOSTEK KONWENCJONALNYCH W DOBIE EWOLUCJI SEKTORA ENERGETYCZNEGO

O nas piszą inni..

TVP3 Łódź

Radio Łódź

CIRE

Szczegóły konferencji dotępne tutaj.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE
Eksploatacja - Modernizacje – Remonty
21-22.06.2022

Szanowni Państwo, witam Państwa na XV Konferencji Naukowo-Technicznej Elektrownie Cieplne Eksploatacja-Modernizacje-Remonty, która poświęcona jest problemom sektora wytwarzania energii. Podczas tegorocznych obrad skupimy się na kierunkach rozwoju krajowego sektora wytwarzania w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Jak wiemy, bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego państwa, a sprawne funkcjonowanie gospodarki wiąże się z niezakłóconym wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej. W ubiegłym roku w Polsce zanotowano rekordowe zapotrzebowanie na energię. Sytuacja ta pokazała, jak ważne są stabilne źródła energii, nie tylko w krajowym, ale także w europejskim systemie energetycznym. Taką stabilizację dają Polsce elektrownie konwencjonalne, które w każdym momencie mogą dostarczyć do systemu tyle energii, ile w danym momencie potrzeba. Szanowni Państwo, Polska jest częścią nie tylko krajowego, ale również europejskiego systemu energetycznego. Od naszej wewnętrznej stabilności energetycznej zależy dzisiaj - w czasach wojny i kryzysu na światowym rynku energetycznym - stabilność energetyczna całej Europy. Zdajemy sobie sprawę, że proces przejścia na energetykę nisko i zeroemisyjną jest konieczny, ale musi on być odpowiednio rozłożony w czasie. Ważne jest nie tylko samo zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także uwzględnienie kwestii społecznych i ekonomicznych transformacji. Szanowni Państwo, podczas tegorocznej konferencji, poza bezpieczeństwem energetycznym, będziemy poruszać również kwestie efektywności energetycznej w elektrowniach oraz rozwoju sektora energetycznego. Będziemy mówić o modernizacjach elektrowni i elektrociepłowni, o eksploatacji, diagnostyce i remontach turbogeneratorów oraz transformatorów dużych mocy, a także o aspektach technicznych, prawnych i ekonomicznych w energetyce. Jak widać, organizatorzy konferencji dołożyli wszelkich starań, by przygotować bogaty i urozmaicony program, jak zawsze mocno nawiązujący do aktualnej rzeczywistości naszej branży, za co należą się im gorące podziękowania. Jestem przekonany, że Konferencja będzie dla nas wszystkich doskonałą okazją do wymiany swoich doświadczeń i do rozmów na tematy, które są istotne dla wszystkich związanych zawodowo lub naukowo z energetyką i ciepłownictwem. Wszystkim Uczestnikom konferencji życzę wielu pozytywnych wrażeń oraz konstruktywnej i inspirującej wymiany doświadczeń, a także nawiązania ciekawych kontaktów.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Legeżyński Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

Zagadnienia poruszane na Konferencji:

 • Krajowy park elektrowni na ścieżce dekarbonizacji

 • Kierunki rozwoju krajowego sektora wytwarzania w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

 • Rozpoznawanie charakteru defektu transformatora na podstawie pomierzonych stężeń gazów rozpuszczonych w oleju tzw. metodami graficznymi.

 • Systemy tolerujące uszkodzenia torów pomiarowych w układach automatyki bloku energetycznego.

 • Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego w energetyce poprzez zastosowanie układów ORC.

 • Defekty występujące w układach izolacyjnych uzwojeń stojanów turbo- i hydrogeneratorów określane na podstawie pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych.

 • Innowacje jako odpowiedź na wyzwania Transformacji Energetycznej.

 • Wpływ diagnostyki technicznej na poprawę niezawodności transformatorów.

 • Kompaktowe stacje pomiarowo – integrujące All-in-One w ramach Systemu Zarządzania BMS Economic Health.

 • Efektywność energetyczna urządzeń potrzeb własnych elektrowni.

 • Energetyka – jak spełnić cele środowiskowe - oczyszczalnie ścieków lub zmiana IED i jej wpływ na sektor energetyczny.

 • Polecenia na prace w energetyce w systemie SAP WCM -wdrożenie pilot.

  więcej

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE
Eksploatacja - Modernizacje – Remonty
22-24.05.2019


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych.

Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji było:

Kolejne wyzwanie przed energetyką. Jak polskie elektrownie są przygotowane na wdrożenie konkluzji BAT


Podczas prelekcji, dyskusji wymieniliśmy się doświadczeniami, sposobami realizacji wyzwań jakie czekają przed naszą energetyką aby optymalnie przygotować bloki energetyczne do pracy w nowych rygorystycznych wymaganiach środowiskowych.

Ponadto, podobnie jak na poprzednich spotkaniach, dyskutowaliśmy także o innych problemach technicznych związanych z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki. Na Konferencji rozmawialiśmy także o innych ważnych zagadnieniach dotyczących naszej energetyki, takich jak:

nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
• modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
• doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
• efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych;
• automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
• nowe jakości w obszarze oświetlenia,
• diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;

Ważnym atutem tej konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane były przez pracowników elektrowni. Konferencji towarzyszyła także wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym.

Konferencja odbyła się w Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa. Ośrodek ten, bogato wyposażony w urządzenia rekreacyjne, położony jest w lasach w pobliżu Elektrowni Bełchatów - nad zalewem. Tradycyjnie, podczas Konferencji organizowane były spotkania koleżeńskie, które uatrakcyjniły pobyt i służyły integracji społeczności energetyków.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE
Eksploatacja - Modernizacje – Remonty
2017


Hasłem przewodnim XIII Konferencji było podsumowanie kompleksowej modernizacji bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. W ramach sesji plenarnych osiągnięcia w tym zakresie były prezentowane przez wiodące firmy energetyczne uczestniczące w ostatnich latach w tych pracach. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP Nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych. Ważnym atutem naszej Konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłoszone referaty dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych oraz remontowych i przygotowywane zostały również przez pracowników Elektrowni Bełchatów. Od kilku kolejnych lat wiodącą tematyką konferencji są problemy techniczne związane z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki, w tym z potrzebą dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz budową nowych elektrowni systemowych.
Preferowane zagadnienia poruszane na Konferencji, to:
-nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
-modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
-doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
-efektywność energetyczna w elektrowniach;
-automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
-diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
-przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
-wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;
-energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)

Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Zorganizowany został również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja).

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE
Eksploatacja - Modernizacje – Remonty
2015


Konferencja poświęcona była problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Czynny udział w konferencji wzięli również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych. Ważnym atutem naszej Konferencji była możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłoszone referaty dotyczyły często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane były również przez pracowników elektrowni. Od wielu lat wiodącą tematyką konferencji są problemy techniczne związane z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki, w tym z potrzebą dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz budową nowych elektrowni systemowych.

Preferowane zagadnienia poruszane na Konferencji, to:
-nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
-modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
-doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
-efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych;
-automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
-diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
-przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
-wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;
-energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)

Konferencji towarzyszyła także wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany był również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja). Konferencja odbyła się w Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa. Ośrodek ten, bogato wyposażony w urządzenia rekreacyjne, położony jest w lasach w pobliżu Elektrowni Bełchatów - nad zalewem. Tradycyjnie, podczas Konferencji organizowane były spotkania koleżeńskie, które uatrakcyjniają pobyt i służyły integracji społeczności energetyków.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, znane jako SEP, jest organizacją skupiającą specjalistów z dziedziny elektrotechniki lecz nie tylko. Głównym celem działalności SEP jest popularyzacja i rozwój wiedzy związanej z prądem, energią i napięciem. W tym celu organizowane są liczne konferencje, szkolenia i seminaria, podczas których eksperci dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Organizacja SEP ma na celu także ochronę interesów swoich członków oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży elektrotechnicznej w Polsce. Dzięki temu zrzeszenie stanowi znaczącą siłę w polskim sektorze energetycznym.

KONFERENCJE