Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pn.:
„ROLA JEDNOSTEK KONWENCJONALNYCH W DOBIE EWOLUCJI SEKTORA ENERGETYCZNEGO”,
która odbędzie się w dniach 27÷29 maja 2024 r. w Hotelu Wodnik, Słok k/Bełchatowa.

Szanowni Państwo!

Konferencja poświęcona będzie kierunkom rozwoju regionów energetycznych i roli energetyki konwencjonalnej w obliczu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce i w zmieniającym się otoczeniu regulacyjno-prawnym. Organizatorami Konferencji są: PGE GiEK S.A., Koło nr 1 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Politechnika Łódzka.

W tematyce zaplanowanych referatów szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia dotyczące m.in.:

  • eksploatacji elektrowni konwencjonalnych do zmieniających się warunków pracy oraz nowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego,

  • eksploatacji obiektów energetycznych w reżimie dyrektywy IED i konkluzji BAT – doświadczenia i dalsza perspektywa,

  • nowych technologii produkcji energii elektrycznej

oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ewolucją sektora energetyki:

  • pomysłów dla budowy strategii ewolucji regionów energetycznych,

  • możliwości pozyskiwania funduszy na projekty rozwojowe i inwestycyjne,

  • wykorzystania kapitału ludzkiego kompleksów energetycznych.

Przewidziana jest również prezentacja firm w formie stanowisk wystawowych.

Po części konferencyjnej zaplanowane jest spotkanie koleżeńskie połączone z integracją, wymianą doświadczeń i opinii pomiędzy przedstawicielami przemysłu i środowiska akademickiego.

W trzecim dniu Konferencji przewidziana jest wizyta w Elektrowni Bełchatów.

Liczymy na czynny udział przedstawicieli instytucji i firm z szeroko pojętego przemysłu energetycznego oraz innych branż zainteresowanych wykorzystaniem potencjału regionów energetycznych. Zapewniamy Państwu możliwość zaprezentowania swoich firm na forum, którego uczestnikami są przedstawiciele największej grupy energetycznej w Polsce oraz jednostek instytucjonalnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Piotrkowski
Zarząd KOŁA nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów