SEP K1 w teatrze ROMA

Zarząd Koła nr 1 SEP organizuje wyjazd do teatru ROMA w WARSZAWIE

musical z piosenkami grupy QUEEN i librettem BENA ELTONA
Koszt i szczegóły udziału w wyjeździe udziela kol. Roman Lucimiński
Członkowie SEP powinni mieć uregulowane składki min. za okres do czasu odbycia imprezy