ZEUS i HERA 2023

Zarząd Koła nr 1 SEP organizuje Sympozjum u ZEUSA i Spotkanie u HERY
INFORMACJA

Termin wydarzenia uległ zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora

Koszt i szczegóły udziału udzielają zapisujący
Członkowie SEP powinni mieć uregulowane składki min. za okres do czasu odbycia imprezy